Dans og Parkour 

Det finnes en kreativitet, frihet og en bevegelsesglede i både dans og parkour som forener genrene. Flyten du finner i parkourlinjer ser du igjen i floorwork i samtidsdans, og akrobatiske utfoldelser i breakdans. Hein og Vorren har i mange år jobbet både med parkour og dans. I 2011 startet Vorrens samarbeid med parkourgruppen Street Movement som resulterte i "The Games We Play", Norges første helaftens forestilling som kombinerer dans og parkour som likeverdige sceniske uttrykk. Forestillingen og verkstedene har blitt møtt med entusiasme og lovord fra både danse- og parkourmiljø. Etter sitt sjette år med turnering har forestillingen vært med på og inspirere tusenvis av barn og unge rundt Norge til og bevege seg på nye kreative måter. Verkstedene gir barn og ungdom rom og verktøy for selvutvikling. Forestillingen inspirerer og tenner gnisten for kreativitet. I 2013 fikk Hein forprosjektstøtte fra Kulturrådet hvor han forsket i fusjonen mellom dans og parkour, i 2015 ble han tildelt 3 årig arbeidstipend hvor et av hovedpunktene var utvikling og utforsking mellom dans og parkour. Hein spesialiserer seg på gulvarbeid som bygger opp og styrker kroppen. I kombinasjon med akrobatiske elementer fokuserer han på en funksjonell tilnærming til danseteknikker som gir rom for bevegelsesfrihet. Med dette ønsker gruppen å bidra til en sunn, oppbyggende og kreativ treningsmetode, som utvikler en både mentalt og fysisk. Gjennom utforsking, sikkerhet og stabilitet vil vi utvide synsfeltet for fremtidens bevegelse. Oslo Parkour Park vil være en plattform der arbeidet vil foregå og et sted hvor kunnskapen og utforskingen deles med flere. Parkour og dans har en ulik men samtidig naturlig tilnærming til bevegelse og er derfor et spennende felt og forske i. Kenaz er med i utviklingen og forskningen av denne nyskapende fusjonen gjennom å tilby klasser, verksteder og holde utforskende laboratorier. Vi kommer til å produsere forestillinger med profesjonelle utøvere i samarbeid med barn og unge som turnerer lokalt og nasjonalt. Dette skal gi større muligheter for læring, inspirasjon og dermed motivere og introdusere flere for kreative aktiviteter.